خانه / ارسال اطلاعات پرسنلی

ارسال اطلاعات پرسنلی

فرم ارسال اطلاعات پرسنلی

این فرم جهت جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل جامعه آزمایشگاهیان استان تهیه و تنظیم شده است
  • جهت اطلاع رسانی از طریق پیغام کوتاه
  • جهت اطلاع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی
  • جهت ارسال اطلاعیه های جامعه
  • کسانی که در دو آزمایشگاه مشغول به کار هستند